Vi hjälper er att förverkliga strategin och uppnå en stor och uthållig effekt på era affärsmål. Tillsammans med er implementerar vi en modern ledningsmodell, som svarar upp mot den moderna människans värderingar och behov och gör er redo att hantera en allt mer komplex värld.

Inspiration

Företagets blinda fläckar

Det man inte vet är lätt att hantera – man frågar någon som vet. Men vad gör man med sina blinda fläckar, problem man inte ens vet om att dom…

Inspiration

Hör dom inte vad vi säger?

Företag möter många olika strategiska utmaningar. En del hanteras via kloka analyser och beslut i ledningen. Andra genom att man sjösätter ett affärs- eller produktutvecklande projekt och bemannar det med…

Inspiration

Förtroende är hårdvaluta

När man litar på varandra inom ett företag så löser man problemen snabbare. Förtroendenivån är en av hörnstenarna i ett företags konkurrenskraft. Så, var står vi idag vad gäller förtroende…

Inspiration

Ansvar utan verklig makt är en motsägelse

I många företag får folk någon form av ”låtsasansvar” utan verklig makt. Någonting händer med oss människor när vi får verkligt ansvar som gör att vi själva kan ta beslut…

Inspiration

Den pågående digitaliseringen ger dig verktygen att lösa styrningens eviga paradox

Atlas Copco är över tid ett av våra mest framgångsrika företag, de har under lång tid förespråkat en starkt decentraliserad organisation, varje affärsenhet har ett långtgående ansvar och stora möjligheter…

Inspiration

Ledningens värsta huvudvärk

När VD:ar i 400 stora globala företag tillfrågas om deras första prioritet och största utmaning så svarar man strategiimplementation. Att förverkliga strategin toppar listan på 80 viktiga frågor som också…

Inspiration

Flytta en fabrik – och slå förkalkylerad kostnad med 50 %

Sanningssägarna vid företagens kaffeautomater har länge sagt att ”ingen chef kommer någonsin att bli ifrågasatt för att ha flyttat en fabrik till ett lågkostnadsland”. Det finns uppenbarligen många frestelser i…

Information

Policy för hantering av personuppgifter enligt GDPR inom Integ Partner

GDPR: står för General Data Protection Regulation. Det är EU:s dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder från och med den 25 maj 2018. Syftet med denna policy är att…