Integral Management

Boken beskriver hur två decennier av vågade experiment och ett ständigt lärande tillsammans med ett antal modiga och visionära ledare leder fram till en banbrytande ny managementmodell. Den beskriver ingående de många blindskär som finns längs vägen och vad som krävs för att bygga en ny typ av allians mellan ledning och medarbetare.

Integral Management lär ut hur man rent praktiskt involverar och tar hjälp av alla när verksamheten står inför stora strategiska utmaningar. Den ger läsaren ett enkelt sätt att utöva management som känns görbart och jordnära. Integral Management ger ett enkelt och grundligt testat sätt att leda stora strategiska och kulturella förändringar.

Boken tar dig med på en spännande resa av upptäckande och igenkänning genom det komplicerade landskap av kulturella realiteter och fallgropar som gör det till en sådan utmaning att leda ett företag. Företeelserna blir lättförståeliga genom att den levandegör dialogen mellan ledning och medarbetare baserade på verkliga situationer.

Integral Management lär ut genom mängder av exempel från många olika branscher, länder och kulturer så som Sverige, USA, Kanada, Tyskland, Italien, Belgien och Mexiko.

Integral Management är skriven med målet att ”tända ljuset” genom att synliggöra några ganska enkla och självklara procedurer som, när de kombineras och görs till en konsekvent del av din ledningsstil, tar ditt företag till helt nya nivåer. Den ger dig en karta som visar vägen till en välintegrerad, motståndskraftig och konkurrenskraftig organisation.

Boken visar att för att detta ska kunna åstadkommas måste det första steget vara att råda bot på den fragmentering och brist på tillit som hindrar många företag från att komma samman för att tillsammans tackla tuffa utmaningar. Boken är baserad på den fasta övertygelsen att endast ett integrerat förhållningssätt till management kan åstadkomma detta.

Integral Management beskriver steg för steg hur ett företag måste vara integrerat både vertikalt, horisontellt och kulturellt. Den får de dolda lagarna som styr dynamiken hos alla levande sociala system att framstå som självklara och tillgängliga. Integral Management hjälper dig att få ditt företag att komma samman till en enad, välintegrerad kraft genom att ta tillvara på de oförlösta krafter som redan finns i företaget.

Integral Management är en unik och annorlunda bok i jämförelse med annan managementlitteratur. Många managementböcker specialiserar sig på ett specifikt område, men tenderar att tappa helheten kring vad det innebär att leda ett helt företag.

Integral Management ger dig en baskontext för ditt ledarskap som kommer att hjälpa dig att integrera ditt företag. Den kommer framförallt att lära dig att mobilisera allas engagemang, intelligens och kreativitet. Boken ger dig helt enkelt ett välbeprövat recept som hjälper din organisation att komma samman och jobba som en enhet. Kontentan blir att visioner som tidigare tycktes omöjliga nu ser konkreta, görbara och nåbara ut. Den gör er redo att tillsammans tackla morgondagens utmaningar.

Pris: 300 SEK + frakt. Köp via books@integpartner.com