Manöverbarhet

Författarna har tillsammans med sina uppdragsgivare utvecklat ett nytt angreppsätt för att öka företagens manöverbarhet. VU-processen är en praktisk ledningsmodell som ger alla chansen att leva med i affären och aktivt påverka sin egen och företagets framtid. Trendbrott och konkreta resultat har gång efter gång visat att djupare kunskap om livets villkor gör företaget effektivare, snabbare och mer lättmanövrerat.

Manöverbarhet innehåller många konkreta exempel från de företag som använder VU-processen. I boken beskrivs ingående hur VU-processen tillämpas i praktiken, från den strategiska dialogen till genomförandet. Dessa praktiska erfarenheter sätts avslutningsvis in i ett större vetenskapligt sammanhang som bygger på den växande kunskapen om levande självorganiserande system och Ken Wilbers modell för evolutionära förlopp.

Några citat från användare av VU-processen

“Manöverbarhet handlar om att snabbt nå ut till varenda medarbetare. Då måste det vara enkelt och utan krusiduller. I dag, efter 5 år med VU-processen, har vi en flexibilitet som vi knappast vågade drömma om när vi startade. Alla, både chefer och medarbetare, vet exakt vad marknaden kräver av oss.” Håkan Karlsson, produktionschef, Volvo Lastvagnars Tuvefabrik.

“En enhet minskade kostnader med 400 Mkr, en annan mer än halverade antalet fel per bil, en tredje förbättrade leveransprecisionen dramatiskt till en nivå som ingen trodde var möjlig och en fjärde enhet gick från 80 Mkr back till 100 Mkr plus i resultat. Prestationer som alla utfördes under loppet av ett år eller kortare tid. Det fanns en gemensam nämnare. VU-processen!” Lars Nesser, VU-koordinator Volvo Personvagnar

“Den återkommande coachingen där cheferna stöttar varandra är den bästa chefsutbildning man kan tänka sig. Den blir jordnära och konkret. Vi lär oss tillsammans av varandra. Vi lär oss mycket mer genom VU-processen än om jag själv eller någon konsult står och predikar det goda ledarskapets välsignelser.” Per Hoff, VD, Bilia Personbilar i Oslo

“En av fördelarna med VU-arbetet är att vi har hittat nya arbetsformer i ledningsgruppen. Vi hittade en bättre systematik och en drivningsmetodik som gör att vi får mycket mer ur händerna. Men framförallt så lärde vi oss “tänka tillsammans”. Idag har vi betydligt större verkningsgrad på ledningsgruppens samlade insats.” Hans Eckerrot, VD ABB Service

Pris: 300 SEK + frakt. Köp via books@integpartner.com