Next Steps in the Evolution of Management

Emma och hennes chef Tom missade planet hem och fann sig strandsatta på Indira Gandhi Airport. Det här är den möjlighet jag har väntat på, tänker Emma. Låt oss se om vi kan ha ett uppriktigt samtal om hur Tom driver den här firman. Det är dags för honom att stiga in i 2000-talet.

Allteftersom deras samtal pågår, börjar Emma allt bättre förstå den syn på ledarskap som Toms generation ofta har. Hon påstår att Toms traditionella attityd gör honom blind för outnyttjade resurser i företaget. Hon påstår också att traditionellt tänkande om ledarskap i praktiken begränsar företagets effektivitet. Hennes energi och ibland otåliga stil fascinerar Tom; som vd är han van vid att bli bemött på ett artigt och försiktigt sätt. Emmas sätt att prata med honom om hans ledarskap blir som att öppna ett fönster och släppa in frisk luft.

Tom fascineras av tanken att det kan finnas resurser i hans företag som han inte kan se. Snart vänder hans tveksamhet till nyfikenhet och mötet övergår till ett rakt och rättframt samtal om för- och nackdelar med traditionellt ledarskap. Emma och Tom är väl medvetna om att revolution inte är lösningen utan snarare evolution. Hur tar vi existerande infrastrukturer och system till nästa steg? Vilka slags infrastrukturer är idag svaga och vilka saknas helt i traditionellt ledarskap?

Endast engelsk upplaga går att beställa i nuläget.
Intresseanmälan till eriksson@integpartner.com