Policy för hantering av personuppgifter enligt GDPR inom Integ Partner

GDPR: står för General Data Protection Regulation. Det är EU:s dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder från och med den 25 maj 2018. Syftet med denna policy är att Integ Partner AB hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR samt att policyn är förankrad och tillämpad av våra samarbetspartners. 1. Dina personuppgifter Integ Partner AB (nedan kallad IP) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder, samarbetspartners samt deras anställda. Vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt beskriver hur vi samlar in, använder, visar och lagrar personuppgifter så att du kan…

Läs mer