Kontakt

info@integpartner.com
+46 (0)70-620 16 42
Krusenberg Ekshagarna 511
755 98 Uppsala

 

Bli en av oss

Vi söker ständigt efter fler partners som delar vår bild av världen. Har du också insett att något viktigt saknas i hur de flesta företag leds? Har du en egen vision och en drivkraft som ligger nära vår? Då kanske du är intresserad av att bidra i vårt arbete? Kontakta oss så bokar vi in ett möte.

Partners

Helena Söderström, vd

+ 46 705320081
helena.soderstrom@integpartner.com

Helena har över 20 års erfarenhet från globala industriföretag, där hon haft en rad seniora chefsroller inom internationell försäljning, marknadsföring och produktledning. På ABB arbetade Helena även som internkonsult med stöd till ledningsgrupper och VD’s i utveckling av strategi- affärsutveckling samt utveckling av produktledningsfunktionen inom ett flertal divisioner globalt. Senast kommer Helena från koncernledningen på Seco tools där hon var global direktör för portföljstyrning, produktledning, prissättning och marknadsföring. I samtliga chefstjänster har utveckling och genomförande av strategi, liksom ett kommunikativt och förtroendeskapande ledarskap stått i fokus. Metodiken från IntegPartner, vilken säkerställer en god dialog och ett engagemang hos individ och grupp, har varit en viktigt pusselbit i verktygslådan under 20 års tid för att driva hållbar förändring. Helena har en Master i Internationell Ekonomi från Lunds Universitet samt ett Certificate i Management från Henley Management College. Helena är VD för IntegPartner.

Läs mer på LinkedIn

Anders Ericsson

+46 70 2460620
anders.ericsson@integpartner.com

Anders har 20 års chefserfarenhet inom R & D, produktledning, organisationsutveckling, strategi och innovation på koncernlednings nivå. Mellan 2005 och 2010 ledde han ABB’s största Corporate R & D-program med mål att införa en ny ledningsmodell för produktportföljen. År 2012 utvecklade Anders ett program för organisationsutveckling på Seco Tools tillsammans med Integ Partner. Detta ledde han sedan mellan 2016 och 2019. Anders träffade på Action Learning mot slutet av 1990-talet, från den punkten och framåt har han varit passionerat intresserad av ledarskap och ledarskapsutveckling med fokus på att leda grupper. Intresset för ledarskap kombinerat med en talang för helhetssyn och systemtänkande har lett till hög kompetens inom organisationsutveckling. Anders har en doktorsexamen i materialvetenskap från Ecole Polytechnique Federale de Lausanne och en civilingenjörsexamen i Rymdteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Läs mer på LinkedIn

Håkan Färnlöf

+46 70 6251851
hakan.farnlof@integpartner.com

Håkan har arbetat som internkonsult och verksamhetsutvecklings-koordinator i mer än tio år. Först för ABB Power Products, sedan för Volvo Logistics och Munters. För både Volvo Logistics och Munters har arbetet inneburit att Håkan initierat, re-vitaliserat och underhållit ledningsmodellen för ett flertal olika affärsenheter i skilda länder och kulturer över hela världen. På Integ Partner har Håkan arbetat med uppdrag för bland annat Munters, Ekenäs Mekaniska och Seco Tools.

Läs mer på LinkedIn

Anna Lundquist

+41 79 540 9892
anna.lundquist@integpartner.com

Anna har haft en rad chefsroller inom ABB där hon började år 2000 efter sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet. Hon har bland annat varit utvecklingsingenjör, inköpschef samt VD på Epoxy isolatorer ABB samt Motor och generatorservice ABB i Schweiz. Anna har i rollen som Internkonsult kört igång flera av ABB’s strategimotorer i form av lokala VU-processer. Hon har sedan använt Integral Management som ledstjärna i sitt arbete som VD och i sina andra chefsbefattningar. Hon har också utvecklat och implementerat ”multiple source” inköpsstrategier och har som VD genomfört en omfattande omställningsprocess med flytt av produktion och teknologi från Schweiz till Vietnam.

Läs mer på LinkedIn

Anna Lindström

+46 723 812026
anna.lindstrom@integpartner.com

Anna är utbildad coach (ICF) och har många års erfarenhet av organisationsutveckling, ledarskap och förbättringsarbete. Under sina 15 år på Volvo Bussar hade Anna roller som projektledare, kvalitetsansvarig, processutvecklare för en av Volvo Bussars huvudprocesser och strategisk affärsutvecklare. Anna ansvarade även för verksamhetsutvecklingen för produktutveckling och inköp på en global nivå samt stöttade högsta ledningen i sitt strategiarbete. Inom Annas ansvar låg även att stötta ledare inom Volvo AB som skulle ta nästa utvecklingssteg som ledare. I sin roll som företagsutvecklare på IUC Sjuhärad AB har Anna hjälpt små och medelstora företag med deras strategiska arbete, att gå ifrån ord till handling och involvera alla medarbetare i arbetet. Hon har även hjälpt många företag i arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Anna brinner för ledarskap, individers och organisationers utveckling. Denna glöd kombinerat med en talang för helhetssyn och systemtänkande har lett till hög kompetens inom organisationsutveckling. Anna är en del av Integ Partner sedan 2021.

Läs mer på LinkedIn

Lotta Ranefall

+46 727 236346
lotta.ranefall@integpartner.com

Lotta har flera års erfarenhet från konsult-, specialist och chefsroller inom HR i både privat och ideell sektor. Hon är specialiserad på Total Rewards och Performance Management, med en passion för Integral Management, som hon introducerades till under sin tid på Munters. Lotta coachade och utbildade ledare och medarbetare som en del av organisationens globala program för kulturtransformation och hållbar inkludering. Lotta är en del av IntegPartner sedan 2021.

Läs mer på LinkedIn

Thomas Spjuth

07056997
Thomas.Spjuth@integpartner.com

Thomas är beteendevetare med över 30 års erfarenhet inom HR, försäljning och organisationsutveckling, varav 11 år i en internationell affärsmiljö där han arbetat och varit bosatt i London, Moskva, Singapore och Sverige. Han har erfarenhet som linjechef och medlem i globala exekutiva ledningsgrupper från branscher inom Supply, IT och Retail. Hans expertis ligger inom organisationsutveckling, ledningsgrupp- och ledarskapsutveckling samt förändrings- och projektledning inom privat, kommun och offentlig verksamhet.

Läs mer på LinkedIn

Martin Tiberg

+46 72 539 8030
martin.tiberg@integpartnner.com

Martin är en affärsledare och teknologigrundare med erfarenhet från fem kontinenter. Han har haft betydande ansvar inom affärsutveckling, produktledning, forskning och utveckling samt försäljning, vilket konsekvent har resulterat i en stark och mätbar påverkan på intäkter, marknadsinträde och produkt-/tjänsteinovation. Under de senaste åren har han tagit på sig roller som VD, CPO och styrelseledamot för att organisera kaos och driva förändring. Martin är en del av IntegPartner sedan 2022.

Läs mer på LinkedIn

Lasse Ramquist

+46 70 6201642
lasse.ramquist@integpartner.com

Lasse har under 35 år designat och implementerat ett mycket stort antal företagsövergripande processer för strategisk och kulturell utveckling. Hans erfarenheter spänner över ett mycket brett fält av olika branscher och företag både i Sverige och internationellt. I anslutning till detta arbete har han i nära samarbete med kunder och användarföretag utvecklat Integral Management som idag ger chefer och medarbetare i många företag jordnära och praktiska metoder och verktyg för strategisk verksamhetsutveckling, ledarskap och lagarbete. Lasse har även skrivit böckerna Manöverbarhet och Integral Management tillsammans med Mats Eriksson. Lasse är också en av grundarna av Integ Partner.

Läs mer på LinkedIn

Mats Eriksson

+46 73 3374848
mats.eriksson@integpartner.com

Mats har under 35 år designat och implementerat ett mycket stort antal företagsövergripande processer för strategisk och kulturell utveckling. Hans erfarenheter spänner över ett mycket brett fält av olika branscher och företag både i Sverige och internationellt. I anslutning till detta arbete har han i nära samarbete med kunder och användarföretag utvecklat Integral Management som idag ger chefer och medarbetare i många företag jordnära och praktiska metoder och verktyg för strategisk verksamhetsutveckling, ledarskap och lagarbete. Mats har även skrivit böckerna Manöverbarhet och Integral Management tillsammans med Lasse Ramquist samt The Salamander Club tillsammans med Karin Eriksson. Mats är också en av grundarna av Integ Partner.

Läs mer på LinkedIn

Kurt Arfs

+46 70 6884538
kurt.arfs@integpartner.com

Kurt började arbeta med verksamhetsutvecklings-processer i mitten av 1990-talet i samband med att Volvos Aero Space Division påbörjade sin VU-process. Precis som Per-Anders var Kurt en av nyckelaktörerna som initierade och samordnade AB Volvos arbete med att använda VU-processen som sitt främsta fordon för strategisk förändring. Kurt har arbetat med Integral Management och Strategimotorn i uppdrag för bland annat SEB, Trygg Hansa, Ericsson, Barilla och Nobina.

Läs mer på LinkedIn

Anna Jonasson

+46 70 1871024
anna.jonasson@integpartner.com

Med tydlig struktur och ett genuint intresse för människor har Anna länge drivit förändringar för att skapa resultat. Anna har drygt 15 års chefserfarenhet från olika tjänsteföretag, senast från kollektivtrafik och den nordiska koncernen Nobina med 12 000 medarbetare. Där hade Anna rollen som operativ chef i 5 år med 3 000 medarbetare i olika chefsled. Anna avslutade de sista åren på Nobina som HR-direktör. Anna har drivit förbättringsarbete med IntegPartners verksamhetsutvecklingsmodell som grund för att nå ut med ledningens strategier och skapa hög grad av medarbetarinvolvering för att nå bolagets mål. Anna har själv verkat som coach och drivit utveckling i praktisk mening samt utbildat nya interna coacher i organisationen. Idag driver Anna konsultföretaget Santura med fokus på verksamhetsutveckling. Hon är en del av IntegPartner sedan 2021.

Läs mer på LinkedIn

Annika Kolmert

+46 701 871057
annika.kolmert@integpartner.com

Med en bakgrund inom kollektivtrafik, har Annika drivit utvecklingsprocesser i tjänsteorganisationer i mer än 20 år. Genom samordning av gemensamma arbetssätt etablerade Annika en ansvars- och utvecklingskultur i börsbolaget Nobina. Det var också där hon införde förbättringsarbetet för alla 12.000 bussförare baserat på IntegPartners Verksamhetsutvecklingsmodell. Annika har med mod och entusiasm sålt in och startat förbättringsprogram, drivit utbildning av huvudcoacher och coacher samt själv coachat teamledare och deras chefer i nära 10 år. Hon är ekonomiemagister från Stockholms Universitet och har tidigare arbetat som ekonom i små och stora bolag. Idag driver Annika konsultföretaget Santura med fokus på verksamhetsutveckling och förändringsledning. Hon är en del av IntegPartner sedan 2021.

Läs mer på LinkedIn

Kristian Thersthol

+46 70 5100088
kristian.thersthol@integpartner.com

Kristian är civileknom och har även en politie kandidatexamen från Göteborgs universitet. Han har över 15 års erfarenhet från IT- och telekombranschen i Norden. Där har han haft flera olika befattningar omfattande allt från KAM till produktledning samt flera ledande befattningsroller. Kristian är medgrundare till Straleda och har 15 års erfarenhet som konsult inom management och ledarskap. Med en chefs- och affärsbakgrund arbetar Kristian med strategiförverkligande och utveckling av ledarskap och ledningsgrupper. Allt med fullt affärsfokus för att hjälpa klienten att nå sina strategiska målsättningar. Kristian började på Integ Partner 2020.

Läs mer på LinkedIn

Bettina Warnecke

+49 15222931958
bettina.warnecke@integpartner.com

Bettina har en Master i Ekonomi och Management från International School of Management i Dortmund. Hon har under de senaste 15 åren haft ledande befattningar i mellanstora och stora organisationer i Tyskland och Schweiz; främst inom marknadsföring, internationell försäljning samt i en ledningsfunktion. Branschmässigt är hon fokuserad på konsumentvaror/retail samt postorder och e-handel. Hon har bl a arbetat för Quelle AG och Compass Group i Tyskland samt Betti Bossi AG och Swiss Online Shopping AG i Schweiz. Bettina har ansvarat för framgångsrika turn-arounds och omorganiseringsprojekt samt varit delaktig i nyutveckling av produkt- och tjänsteutveckling samt online plattformar. Hennes passion är att stötta medarbetare att nå sin fulla potential. Hon är en del av Integ Partner sedan 2018.

Läs mer på LinkedIn