Kontakt

info@integpartner.com
+46 (0)70-620 16 42
Krusenberg Ekshagarna 511
755 98 Uppsala

 

Bli en av oss

Vi söker ständigt efter fler partners som delar vår bild av världen. Har du också insett att något viktigt saknas i hur de flesta företag leds? Har du en egen vision och en drivkraft som ligger nära vår? Då kanske du är intresserad av att bidra i vårt arbete? Kontakta oss så bokar vi in ett möte.

Partners

Kurt Arfs

+46 70 6884538
kurt.arfs@integpartner.com

Kurt började arbeta med verksamhetsutvecklings-processer i mitten av 1990-talet i samband med att Volvos Aero Space Division påbörjade sin VU-process. Precis som Per-Anders var Kurt en av nyckelaktörerna som initierade och samordnade AB Volvos arbete med att använda VU-processen som sitt främsta fordon för strategisk förändring. Kurt har arbetat med Integral Management och Strategimotorn i uppdrag för bland annat SEB, Trygg Hansa, Ericsson, Barilla och Nobina.

Läs mer på LinkedIn

Tomas Ek

+46 70 3493232
tomas.ek@integpartner.com

Tomas är civilekonom från Uppsala universitet och har många års erfarenhet som CFO, HR-direktör och COO från företag som ABB, Car-O-Liner, Akzo Nobel och Permobil. Under de senaste 20 åren har Tomas varit djupt involverad i strategiarbete och strategiskt genomförande vilket gjort att han identifierat många av de fallgropar och svårigheter som uppenbarar sig så snart strategin lämnar "ritbordet". På Integ Partner har Tomas arbetat med uppdrag för bland annat Permobil, Mycronic, Seco Tools och ABB Service.

Läs mer på LinkedIn

Anders Ericsson

+46 70 2460620
anders.ericsson@integpartner.com

Anders har 20 års chefserfarenhet inom R & D, produktledning, organisationsutveckling, strategi och innovation på koncernlednings nivå. Mellan 2005 och 2010 ledde han ABB’s största Corporate R & D-program med mål att införa en ny ledningsmodell för produktportföljen. År 2012 utvecklade Anders ett program för organisationsutveckling på Seco Tools tillsammans med Integ Partner. Detta ledde han sedan mellan 2016 och 2019. Anders träffade på Action Learning mot slutet av 1990-talet, från den punkten och framåt har han varit passionerat intresserad av ledarskap och ledarskapsutveckling med fokus på att leda grupper. Intresset för ledarskap kombinerat med en talang för helhetssyn och systemtänkande har lett till hög kompetens inom organisationsutveckling. Anders har en doktorsexamen i materialvetenskap från Ecole Polytechnique Federale de Lausanne och en civilingenjörsexamen i Rymdteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Läs mer på LinkedIn

Mats Eriksson


mats.eriksson@integpartner.com

Mats har under 35 år designat och implementerat ett mycket stort antal företagsövergripande processer för strategisk och kulturell utveckling. Hans erfarenheter spänner över ett mycket brett fält av olika branscher och företag både i Sverige och internationellt. I anslutning till detta arbete har han i nära samarbete med kunder och användarföretag utvecklat Integral Management som idag ger chefer och medarbetare i många företag jordnära och praktiska metoder och verktyg för strategisk verksamhetsutveckling, ledarskap och lagarbete. Mats har även skrivit böckerna Manöverbarhet och Integral Management tillsammans med Lasse Ramquist samt The Salamander Club tillsammans med Karin Eriksson. Mats är också en av grundarna av Integ Partner.

Läs mer på LinkedIn

Håkan Färnlöf

+46 70 6251851
hakan.farnlof@integpartner.com

Håkan har arbetat som internkonsult och verksamhetsutvecklings-koordinator i mer än tio år. Först för ABB Power Products, sedan för Volvo Logistics och Munters. För både Volvo Logistics och Munters har arbetet inneburit att Håkan initierat, re-vitaliserat och underhållit ledningsmodellen för ett flertal olika affärsenheter i skilda länder och kulturer över hela världen. På Integ Partner har Håkan arbetat med uppdrag för bland annat Munters, Ekenäs Mekaniska och Seco Tools. Håkan är idag VD för Integ Partner.

Läs mer på LinkedIn

Per-Anders Hedegren

+46 70 6884539
per-anders.hedegren@integpartner.com

Per-Anders är legitimerad psykolog från Uppsala universitet och har arbetat med verksamhetsutvecklings-processen på Volvo Aero sedan 1986. Han var en av nyckelaktörerna i AB Volvos omfattande Strategy of Change-projekt 1995. Därefter fortsatte han att vara en av de centrala internkonsulterna för initiering och samordning av AB Volvos satsning på att använda VU-processen som sitt främsta fordon för strategisk förändring. Per-Anders har arbetat som konsult inom verksamhetsutveckling och ledarutveckling sedan 1998.

Läs mer på LinkedIn

Anna Lundquist

+41 79 540 9892
anna.lundquist@integpartner.com

Anna har haft en rad chefsroller inom ABB där hon började år 2000 efter sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet. Hon har bland annat varit utvecklingsingenjör, inköpschef samt VD på Epoxy isolatorer ABB samt Motor och generatorservice ABB i Schweiz. Anna har i rollen som Internkonsult kört igång flera av ABB’s strategimotorer i form av lokala VU-processer. Hon har sedan använt Integral Management som ledstjärna i sitt arbete som VD och i sina andra chefsbefattningar. Hon har också utvecklat och implementerat ”multiple source” inköpsstrategier och har som VD genomfört en omfattande omställningsprocess med flytt av produktion och teknologi från Schweiz till Vietnam.

Läs mer på LinkedIn

Lasse Ramquist

+46 70 6201642
lasse.ramquist@integpartner.com

Lasse har under 35 år designat och implementerat ett mycket stort antal företagsövergripande processer för strategisk och kulturell utveckling. Hans erfarenheter spänner över ett mycket brett fält av olika branscher och företag både i Sverige och internationellt. I anslutning till detta arbete har han i nära samarbete med kunder och användarföretag utvecklat Integral Management som idag ger chefer och medarbetare i många företag jordnära och praktiska metoder och verktyg för strategisk verksamhetsutveckling, ledarskap och lagarbete. Lasse har även skrivit böckerna Manöverbarhet och Integral Management tillsammans med Mats Eriksson. Lasse är också en av grundarna av Integ Partner.

Läs mer på LinkedIn

Johan Amborg

+46 70 6232467
johan.amborg@integpartner.com

Johan har drygt 30 års erfarenhet ifrån olika chefs- och ledarroller inom svensk industri. Han var under 90-talet med och startade upp den strategiska verksamhetsutvecklingsprocessen inom Volvo Cars och AB Volvo. Johan var globalt ansvarig för att få på plats en verksamhetsutvecklingsprocess inom Volvo Bussar med siktet inställt på att engagera 6000 medarbetare från olika delar av världen i för att få de övergripande strategierna att hända på marken. Han har via sitt arbete på AB Volvo och Volvo Cars, samt deras leverantörer och återförsäljare, stor erfarenhet av att arbeta med många olika delar av världen. Han har dessutom sedan 2013 arbetet med anläggningsbranschen via Trafikverket. Då med fokus på utveckling av verksamheter, ledarskap, team och samverkansformer mellan olika parter i en mängd olika projekt. Alltifrån mindre väg- eller järnvägsprojekt till rejält stora infrastrukturprojekt.

Läs mer på LinkedIn

Oskar Afzelius

+46 707 538653
oskar.afzelius@integpartner.com

Oskar är utbildad och erfaren personalvetare och har arbetat brett i 15 år med medarbetar och ledarfrågor i stora organisationer, i både offentlig och privat sektor. Under sina år inom Volvo Group utbildande han sig till internkonsult och arbetade i den rollen med ledarträningar, coachning och ledarformulering. I sin roll som HR-Business partner och Internkonsult har Oskar erfarenhet av arbete med att fasilitera och supporta stora förändringsprojekt i olika branscher och i olika delar av världen.

Läs mer på LinkedIn

Doug Frey

+1 828 329 1704
doug.frey@integpartner.com

Doug Frey har en examen i industriell teknik och forskning från Virginia Polytechnic Institute och State University i Blacksburg, USA. Han har jobbat 37 år inom Volvo AB och har där haft en mängd olika ledande roller. 13 av dessa år spenderade han i monteringsverkstaden för lastvagnar i Göteborg. Doug har också jobbat som chefsingenjör och ansvarig för verksamhetsutvecklingen inom Volvo AB i hela Nordamerika. Han har lett många utbildningsprogram inom processutveckling i USA, Brasilien, Canada, Australien, Tyskland och Mexico. Nyligen var Doug delaktig i att starta en integral management start-up i USA.

Läs mer på LinkedIn

Mats Frid

+46705159010
mats.frid@integpartner.com

Mats är i botten civilingenjör i maskinteknik från KTH i Stockholm och har därtill en M.Sc i Engineering Management från Stanford University. Med över 15 års erfarenhet som VD brinner Mats för potentialen att stärka medarbetarna genom att utveckla kultur och struktur för att skapa äkta engagemang. I sin roll som konsult har han hjälpt organisationer i ett antal olika branscher att utveckla och implementera strategier. Han är en stark kommunikatör med god strategisk förståelse, han kan identifiera och beskriva essensen i ett problem och göra dem lätta att förstå. Hans erfarenhet av ledarskap kombinerat med en djup förståelse för mänskligt beteende hjälper kunder att komma till kärnan i vad de behöver ta itu med för att få förändring att ske.

Helena Söderström

+ 46 705320081
helena.soderstrom@integpartner.com

Helena har en Master i Internationell Ekonomi från Lunds Universitet samt ett Certificate i Management från Henley Management College. Efter studierna och ABB’s traineeprogram har hon haft en rad chefsroller på ABB inom framför allt försäljning, marknadsföring och produktledning. På ABB arbetade Helena även som interkonsult ett antal år med stöd till ledningsgrupper med strategi- och affärsutveckling samt utveckling av produktledningsfunktionen inom ett flertal divisioner globalt. Senast kommer hon från Seco tools där hon var globalt ansvarig för portföljstyrning, produktledning, prissättning och marknadsföring. I samtliga chefstjänster har utveckling och genomförande av strategi stått i fokus. Metodiken från IntegPartner, vilken säkerställer en god dialog och ett engagemang hos individ och grupp, har varit en viktig pusselbit i verktygslådan under 20 års tid för att driva hållbar förändring.

Läs mer på LinkedIn

Bernhard Sterchi

+41 78 783 72 44
bernhard.sterchi@integpartner.com

Bernhard har doktorerat i historisk antropologi vid Basels universitet. Efter sin utbildning hade han först olika HR-roller inom Ciba-Geigy koncernen; detta ledde vidare till att han tog över som chef för HR project management vid Baloise Insurance i Schweiz. I denna roll implementerade han medarbetarcentrerad kunskapshantering. Därefter jobbade Bernhard 9 år inom Malik Management Zentrum i St. Gallen, en systemfokuserad konsultfirma med ledarskapsutbildningar som huvudfokus. Bernhard var ansvarig för de tjänster som fokuserar på kulturell utveckling inom företag. 2012 startade Bernhard företaget Palladio Trusted Advisers, ett företag som skräddarsyr ledarskapsutbildningar för olika företag baserat på de senaste rönen inom komplexitetsforskningen.

Läs mer på LinkedIn

Kristian Thersthol

+46 70 5100088
kristian.thersthol@integpartner.com

Kristian är civileknom och har även en politie kandidatexamen från Göteborgs universitet. Han har över 15 års erfarenhet från IT- och telekombranschen i Norden. Där har han haft flera olika befattningar omfattande allt från KAM till produktledning samt flera ledande befattningsroller. Kristian är medgrundare till Straleda och har 15 års erfarenhet som konsult inom management och ledarskap. Med en chefs- och affärsbakgrund arbetar Kristian med strategiförverkligande och utveckling av ledarskap och ledningsgrupper. Allt med fullt affärsfokus för att hjälpa klienten att nå sina strategiska målsättningar. Kristian började på Integ Partner 2020.

Läs mer på LinkedIn

Bettina Warnecke

+49 15222931958
bettina.warnecke@integpartner.com

Bettina har en Master i Ekonomi och Management från International School of Management i Dortmund. Hon har under de senaste 15 åren haft ledande befattningar i mellanstora och stora organisationer i Tyskland och Schweiz; främst inom marknadsföring, internationell försäljning samt i en ledningsfunktion. Branschmässigt är hon fokuserad på konsumentvaror/retail samt postorder och e-handel. Hon har bl a arbetat för Quelle AG och Compass Group i Tyskland samt Betti Bossi AG och Swiss Online Shopping AG i Schweiz. Bettina har ansvarat för framgångsrika turn-arounds och omorganiseringsprojekt samt varit delaktig i nyutveckling av produkt- och tjänsteutveckling samt online plattformar. Hennes passion är att stötta medarbetare att nå sin fulla potential. Hon är en del av Integ Partner sedan 2018.

Läs mer på LinkedIn