Erbjudande

Vår passion är att se strategier förändra! Vi har många gånger sett organisationers strategier komma och gå, alltför ofta utan att göra riktig skillnad för företaget. Vi ser det som vårt uppdrag att ändra på detta. Vi gör det genom att erbjuda framtidens ledningsmodell.

Framtidens ledningsmodell leder till en integrerad organisation där alla förstår och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet. En organisation rustad för att visa resultat i en värld av hög komplexitet och snabb förändringstakt. Våra arbetsmetoder får det att hända.

Vi hjälper till att skapa en infrastruktur för kommunikation, strategisk drivning och horisontell samverkan. Ett integrerat arbetssätt som ser till att alla – chefer, medarbetare, leverantörer och ägare – tillsammans strävar mot samma mål.

Ett av våra viktigaste verktyg är Strategisk dialog. Genom att belysa och diskutera såväl allas strävan mot samma mål som inbyggda konflikter och potentiell friktion så skapar vi en plattform för ärlig kommunikation och horisontell samverkan.

Vi stannar kvar länge, vanligtvis 12–18 månader, och stöttar organisationen genom utbildning och coachning. Det leder till en robust och hållbar utveckling.

Vi utbildar chefer och medarbetare på alla nivåer för att säkra ett bra strategiskt drivningsarbete. Cheferna tränas i integrerat ledarskap så att de klarar av att integrera olikheter och säkra att de gemensamt hanterar helheten. De tränas också att coacha varandra för att säkerställa fortsatt utveckling i ledarskapet samt för att stärka lärandet och samarbetet över gränserna i organisationen. Alla medarbetare tränas i att hitta sina bästa bidrag till strategin, hur man löser problem över gränserna i arbetsflödet och det lagarbete som är förutsättningen för ett modernt medarbetarskap.

Vi utbildar nyckelpersoner som fungerar som Interna Tränare och ambassadörer för utvecklingen. De ser till att medarbetarna har rätt verktyg och inställning så att organisationen kan fortsätta sin gemensamma resa framåt. Det är så vi säkerställer att strategin blir en angelägenhet för alla, inte bara för ett fåtal personer i ledningsgruppen.

Vår ledningsmodell tar organisationen från kompetenta specialister till integrerare, från en strävan efter förutsägbarhet till beredskap och från traditionellt delegerande till delaktighet. Allt för att rusta din organisation inför framtiden.