Historia

Vi har varit med länge. De första versionerna av vår ledningsmodell sjösattes redan 1984. Vi har sedan dess fungerat som en tankesmedja och ett integrerande nav i ett banbrytande utvecklingsarbete som ständigt drivs framåt av framsynta kunder och användare i några av Sveriges mest framgångsrika företag.

Embryot till det vi idag kallar Strategiskt Resonemang och Strategisk Dialog föddes redan under tidigt 90-tal. Det gav ett arbetssätt där alla i hela företaget, oavsett nivå, är värdefulla partners i företagets utveckling och därför måste involveras i den strategiska dialogen. Det gav oss ett systematiskt sätt att be alla i företaget om hjälp att förverkliga strategin. Det blev grunden till vår Strategimotor.

Men vi stötte också tidigt på många av de Kulturella Fallgropar som gör att så många förändringambitioner faller på hälleberget. Vi hittade tillsammans med våra kunder modeller som tog oss förbi dessa kulturella hinder, Coachingen blev ett centralt moment, initialt i form av vårt eget stöd till alla chefer, men också i form av en uthållig modell där chefer coachar varandra i ett tvärfunktionellt mönster.

Volvo och deras stora organisation tvingade oss återigen att tänka om och standardisera våra processer. Där föddes också vår Träning för Internkonsulter. En intern bank av konsulter byggdes upp som kunde agera som tränare, seminarieledare, ambassadörer och förkämpar för modellen, vilket gjorde det möjligt att implementera Operational Development för hela Volvo.

ABB inspirerade oss till att utveckla Integral Management Training för att motverka att processer stannade upp när nyckelpersoner i ledningen gick vidare till nya uppgifter. Genom att utbilda samtliga ledare i en affärsenhet blev Integral Management Training där samtliga ledare i en organisation får lära sig hur man initierar och optimerar användandet av vår Strategimotor.

Nästa steg i vår resa kom när våra kunder började använda principerna bakom vår Strategimotor för att utveckla företagets ledningsmodell så att de börjar genomsyra allt som sker i företaget. Integral Management har över tid blivit något som hjälper företag att renodla och stärka sitt modus operandi. Det är idag en modell som hjälper våra kunder att gå från bra till extraordinär på mycket kort tid.

Våra arbetsmetoder har med tiden blivit populära och mogna för en större publik. Detta gjorde att vi lanserade det som idag är Integ Partner. På så vis har vi kunnat öka takten i utvecklingen av vår ledningsmodell och har nu resurser att ge stöd till en betydligt större grupp av användarföretag.

Vår strävan efter att ständigt utvecklas har gjort att vi ofta hämtat inspiration från forskningens frontlinjer. Till exempel hittade vi tidigt några av de viktigaste principerna, tillvägagångssätten och verktygen som behövs för att integrera ett företag från Ken Wilbers Integral Philosophical Framework. Vi insåg tidigt att vi hade hittat ett robust teoretiskt ramverk för ett nytt paradigm inom management. På motsvarande sätt insåg vi tidigt att den växande vetenskapen om Levande Självorganiserande System gav oss verktyg för att hjälpa våra kunder förstå hur man får ett helt företag att samverka som ett enda lag.

Nu fortsätter vi vår utvecklingsresa. Vår roll är att bidra till det paradigmskifte som redan pågår. Ett för oss spännande utvecklingsområde är vårt samarbete med aktiva ”ägarbolag”. Vi ser det som ett sätt göra vår managementmodell mera tillgänglig också för de många mindre företag som växer så mycket att ett informellt och entreprenöriellt ledarskap inte längre fungerar.