Integral Management

Dagens höga förändringstakt får allt fler att inse att något måste hända. Så som vi hittills gjort är helt enkelt inte tillräckligt längre. Den globala verkligheten ställer nya krav, men alltför få ledningar vet hur de ska hantera de nya utmaningarna. Många jobbar som de alltid gjort, trots att bevisen pekar på att det inte längre är effektivt. 

Historiskt så har alla nya steg inom management varit en spegling av den vetenskap som just då format trender i resten av samhället. Det har gett oss en historisk utveckling som har tagit oss från traditionellt ledningsarbete, med ett framgångsrecept byggt på centraliserad detaljstyrning, via målstyrd delegering, krav på ständig förbättring och ett mer humanistiskt ledningsarbete.

Dessa framgångsformler har hanterat gårdagens utmaningar väl, men idag går de dominerande ledningsmodellerna i otakt med modern vetenskap. Dagens ledningar står inför nya evolutionära utmaningar som präglas av globalisering, hyperkonkurrens och snabba omvälvande förändringar. De som lyckas inser att vi nu måste tänka nytt, nya synsätt och nya typer av intelligens krävs för att ta oss vidare.

Idag förstår framgångsrika ledningar att traditionellt ledningsarbete måste kompletteras med en infrastruktur för kommunikation, strategisk drivning och horisontell samverkan. Kort och gott arbetar de för en företagskultur präglad av samverkan och en väl integrerad organisation.

Just nu står vi mitt i detta paradigmskifte. De dominerande ledningsmodellerna har passerat sitt bäst-före-datum och går i otakt med samhällsutveckling, forskning och den moderna människans behov. Men det betyder inte att allt i vårt befintliga sätt att leda är dåligt. Vi måste säkra att vi integrerar det vi gör bra i dag med en modell som också kan hantera en värld av hög komplexitet och snabb förändringstakt.

Vill du veta mer om vad som skiljer dagens moderna metoder från gårdagens? Läs någon av våra böcker.