Manifest

Människans sätt att förhålla sig till världen har gått igenom flera större förändringar historiskt. Förändringar som påverkat alltifrån samhället i stort till ledandet och verkandet inom företag och organisationer.

Nu står vi mitt i ett av dessa paradigmskiften. Den dominerande ledningsmodellen har passerat sitt bäst-före-datum och går i otakt med samhällsutveckling, forskning och den moderna människans behov. Men det betyder inte att allt i vårt befintliga sätt att leda är dåligt. Vi måste säkra att vi integrerar det vi gör bra i dag med en modell som hanterar en värld av hög komplexitet och snabb förändringstakt. En modell för framtiden där fokus skiftar…

Från specialisering till integration
Förr räckte det med att vi var specialister. Nu behöver vi integrera. En specialist är bäst inom en smal sektor. En integrerare förstår hur allting hänger ihop. En specialist utvecklar sitt eget fackspråk. En integrerare kommunicerar och gör sig begriplig. Specialisten fokuserar på sin egen del av verksamheten. En integrerare ser till att allt fungerar som en helhet.

Fram tills i dag har specialisering varit vägen till framgång. Konsultstödet man anlitat har också det bestått av specialister snarare än integrerare. Morgondagens ledningsmodell river murar, bygger broar av förtroende och får alla specialister att samverka så att affärsmålen nås.

Från förutsägbarhet till beredskap
I en allt mer oförutsägbar och snabbrörlig värld har behovet av strategisk styrning aldrig varit större. Många ledningar strävar efter kontroll genom en starkt centraliserad beslutsstruktur. Detaljstyrningen skapar tyvärr en illusion av kontroll i en värld av ökande komplexitet och förändringshastighet som i praktiken gör det omöjligt för en modern ledning att centralt fatta tillräckligt kloka och snabba beslut.

Framgångsrika ledningar förstår att detaljstyrning nu måste ersättas med en infrastruktur för strategisk dialog och samverkan. De förmedlar en berättelse om framtiden som alla kan ta till sig och göra till sin egen. På så vis ser de till att alla i företaget är redo att agera och tar de initiativ som krävs när något oförutsett händer.

Från toppstyrning till dynamiskt ledarskap
Om företag vore maskiner skulle de vara enkla att leda. Det hade räckt med att ledningen drar i rätt spakar och trycker på rätt knappar för stabil och förutsägbar verkningsgrad. Men företag är inte tekniska system utan snarare komplexa system där individers och gruppers prestation kan variera enormt. Den traditionella toppstyrningen tenderar att hämma initiativkraft och engagemang från medarbetarna, vilket gör att den samlade intelligensen i företaget aldrig kommer i spel.

Framtidens ledningsmodell kännetecknas av ett dynamiskt och informellt ledarskap. Alla i företaget, vare sig man är chef eller medarbetare, förväntas agera så snart de ser att något behöver hända. Alla vet att man har mandat att ta nödvändiga beslut. När så behövs samverkar man med andra i företaget för att se till att det som behöver hända blir gjort.

Kring dessa tre fundament byggs en integrerad organisation där alla förstår och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet. En organisation som står bättre rustad för att visa resultat i en värld av hög komplexitet och snabb förändringstakt.