Förtroende är hårdvaluta

När man litar på varandra inom ett företag så löser man problemen snabbare. Förtroendenivån är en av hörnstenarna i ett företags konkurrenskraft. Så, var står vi idag vad gäller förtroende i samhället och hur ser det ut i våra företag?  

När jag växte upp i norra Sverige försvann vi ungar ut på morgonen under sommarlovet och vi kom inte tillbaka förrän det var dags för middag. När vi var törstiga drack vi från trädgårdsslangen och ingen bekymrade sig för vart vi tog vägen. Inga dörrar stod låsta. Vi låste inte ens cykeln. Polisen var en trevlig prick som stannade till på sin runda för att tricksa lite med fotbollen. Brevbäraren visste vad vi alla hette. Så är det inte idag.

Rosiga minnen, filtrerade av tiden? Kanske det. Men forskning på området visar att förtroendet för institutioner, samhälle och för varandra har minskat långsamt, men signifikant. Något av en överraskning är också vilka vi litar på idag. Edelman, ett attitydunderstökningsföretag, publicerar årligen en ”Förtroendebarometer”.  

Förtroende för regering och institutioner
I korthet visar ”Förtroendebarometern” på en stor skillnad mellan den grupp som kallas ”utbildade/informerade” och resten av befolkningen i väst. Misstroendet för institutioner och auktoriteter är hög i båda kategorierna, men misstroendet växer i kategorin som undersökningen kallar ”masspopulation”.

I västerländska demokratier, anser 85% av befolkningen att samhällssystemet inte längre fungerar eller känner sig osäkra på hur bra det fungerar. Undersökningen beskriver också vad de kallar ”The Echo Chamber”. Folk lyssnar bara till media och röster som bekräftar den egna åsikten och misstror information som utmanar de egna åsikterna. Folk ur den egna gruppen har blivit viktigare än experter. Vetenskapen upplevs som opålitlig och oförmögen att bestämma sig. ”Ena året är rött kött farligt och nästa år är det något man rekommenderar”.

Undersökningens slutsats: ”Förtroendet är i kris”. En sak sticker dock ut positivt; förtroende för och inom företag. I en jämförelse mellan ideella organisationer, företag, media och regeringar, så klassades företag som mest pålitliga!

Ett skifte i relationen till auktoriteter
En av de mest intressanta sakerna i ”Förtroendebarometern” handlar om hur inflytandet har skiftat i samhället. Auktoritära källor är numera suspekta. Människor vill ha ”samtal” inte bli ”talade till”. Om det här är ett faktum i samhället i stort, hur är det då inom företagen? Om vi i hela samhället ser en vindkantring från en ”tala-till-människor-modell” till en ”tillsammans-med-människor-modell”, vad betyder det då för hur vi leder och utvecklar företag?

Företagen förväntas ta ledningen
75% håller med om följande: ”Företag kan både agera för att öka sin lönsamhet och samtidigt förbättra de ekonomiska och sociala förhållanden i det samhälle det fungerar i”. Förtroendet för företagen är alltså bäst, men inte bra. VD:ar ses till 37% som mycket trovärdiga medan endast 29% ser regeringsföreträdare som mycket trovärdiga. Trots detta är förtroendet för VD:ar på en ”all time low”, och ett stort frågetecken hänger därför över företagsvärlden. Undersökningen konstaterar också att människor anser att när resten av samhällssystemet inte fungerar måste företagen göra mer. 

Förtroende inom företagen
Inom Integ Partner har vi länge och i detalj intresserat oss för vad som får förtroendet att sjunka i ett företag. Vi har sett att när misstroendet dominerar så visar det sig överallt. När kommunikationen bryter ihop – vertikalt och horisontellt – tenderar vi att tänka det värsta. Vi får snabbt höra talas om ”alla dessa idioter” och förklaringarna som beskriver hur andra ”gör fel” och hur det skapar problem för andra i arbetsflödet. Vi får höra att det ”inte går att begripa vad ledningen håller på med”. Vi ser ett ofta överdimensionerat kontrollsystem som signalerar brist på förtroende.

Det vi ser saknas är en fungerande infrastruktur för kommunikation som kan skapa en motvikt till ett förvuxet och disintegrerande kontrollsystem. Misstroende bromsar. I företag med lågt förtroende kan man se hur människor kollar och dubbelkollar – och för säkerhets skull kollar igen. Allt fokus ligger på att undvika att göra misstag. Viljan att ta initiativ sjunker. Många ger bara upp och ”gör som man är tillsagd” utan att egentligen förstå varför. Det här gör arbetet till ett meningslöst mekaniskt görande. Att ”göra” utan att förstå leder till fler misstag, vilket bygger ännu mer misstroende. Här uppstår onda cirklar som överlastar chefens skrivbord med alltför många beslut att ta och alltför många detaljer att peta i. Chefen fattar därmed per definition många av sina beslut i blindo, eftersom den nödvändiga lokala expertisen och detaljkunskapen i frågan ofta ligger hos underställda medarbetare.         

Det stora experimentet
Drivet av visionära chefer, har man inom företagen under många år strävat efter ett kulturellt skifte, en kultur byggd på förtroende. Inom Integ Partner har vi haft privilegiet att samarbeta med många av dessa chefer. Tillsammans har vi över åren utvecklat en mångfald av enkla förtroendebyggande verktyg och metoder. Verktyg och metoder som besvarar frågor som, ”Hur bryter man upp företagens silos?”, ”Hur ser man till att ledningen gör sig förstådd?”, ”Hur ser man till att medarbetare börjar se sig om efter nya och bättre sätt att samarbeta?”, ”Hur ser vi till att folk kommer till jobbet med hela sin intelligens och kreativitet och sätter till alla klutar?”

För att bygga ett ledningssystem baserat på förtroende så måste du som ledare acceptera att saker kan göras på många olika sätt. Medarbetarna måste få möjlighet att nå resultat efter eget huvud. Då växer deras självförtroende. Individerna växer. Ansvarstagandet växer. Man håller sig informerad och ber om hjälp när det behövs. Efter en tid kan vi notera att allt fler beslut fattas snabbare och närmare problemens källa – ofta utan inblandning av chefen. Vi ser ett företag präglat av ”Speed of Trust”.

Idag hittar vi de mest avancerade experimenten i hur man arbetar tillsammans i näringslivet. Kanske har tiden kommit för den politiska världen att ta sig en lite djupare titt på vad som händer inom våra ledande företag?

Tre förslag på hur ditt företag kan utveckla mer ”Speed of Trust”:

  1. Organisera en infrastruktur för en fortgående Strategisk Dialog. Möt folk öga mot öga i en två-vägs-dialog där du gradvis kan bygga en bro av tillit mellan ledning och medarbetare.
  2. Träna alla ledare, på alla nivåer, att be den lokala expertisen om hjälp. Se till att alla lär sig ställa frågor som uppmuntrar medarbetarna att hitta egna lösningar på problemen, istället för den djupt rotade chefsreflexen att vara den som alltid ska ”stå för svaren och besluten”.
  3. Träna alla medarbetare i konsten att ta initiativ som involverar andra i arbetsflödet. Lär upp alla i konsten att driva en tvärfunktionell problemställning tills man har en fungerande lösning för alla parter.

Av: Mats Eriksson och Håkan Färnlöf

 

Tillbaka