Insikter för ett framgångsrikt ledarskap – 40 år med Integral Management

I år når vi en ny milstolpe – vi på Integ Partner har arbetat med vår ledningsmodell för Integral Management i 40 år. Under dessa fyra decennier har vi har utvecklat, utvecklats och samlat erfarenhet i vårt samarbete med organisationer och ledare i många olika branscher. Därför satte vi oss ned med vår VD Helena Söderström och en av våra grundare, Lasse Ramquist, för att djupdyka i de nyckelfrågor och insikter som gör förändringsledning och ledarskap framgångsrikt. Vad blir extra viktigt för chefer och ledare under 2024? Med sina 20 år som ledare inom svensk industri, innan hon anslöt till Integ…

Läs mer

Företagets blinda fläckar

Det man inte vet är lätt att hantera – man frågar någon som vet. Men vad gör man med sina blinda fläckar, problem man inte ens vet om att dom finns. Vi har lagt märke till att ledningar ofta navigerar omedvetna om sina egna blinda fläckar. Detsamma kan sägas om mellanchefer och medarbetare. Låt oss se vad några intressanta studier har kommit fram till. Ignoransens isberg Sideney Yoshidas klassiska studie, ’The iceberg of ignorance’ från 1989, uppmärksammade vad han kallade ’ignoransgapet’. Han använde en isbergsmetafor för att illustrera hur endast en mycket liten del av företagets problem är synliga för…

Läs mer

Hör dom inte vad vi säger?

Företag möter många olika strategiska utmaningar. En del hanteras via kloka analyser och beslut i ledningen. Andra genom att man sjösätter ett affärs- eller produktutvecklande projekt och bemannar det med några av företagets bästa resurser. Men vad gör man när beslut som fattas i ledningen inte biter? Hur hanterar man problem som motsätter sig kartläggning, biter sig fast över långa tider och bångstyrigt vägrar att låta sig lösas? Många av dagens samhällsutmaningar är utpräglat komplexa. Ingen kan hitta enkla väldefinierade orsaker och åtgärder till varken växthuseffekt, gängkriminalitet, utbredd korruption eller den faktaresistens som uppstått i kölvattnet av digitala medier. Den…

Läs mer

Förtroende är hårdvaluta

När man litar på varandra inom ett företag så löser man problemen snabbare. Förtroendenivån är en av hörnstenarna i ett företags konkurrenskraft. Så, var står vi idag vad gäller förtroende i samhället och hur ser det ut i våra företag?   När jag växte upp i norra Sverige försvann vi ungar ut på morgonen under sommarlovet och vi kom inte tillbaka förrän det var dags för middag. När vi var törstiga drack vi från trädgårdsslangen och ingen bekymrade sig för vart vi tog vägen. Inga dörrar stod låsta. Vi låste inte ens cykeln. Polisen var en trevlig prick som stannade…

Läs mer

Flytta en fabrik – och slå förkalkylerad kostnad med 50 %

Sanningssägarna vid företagens kaffeautomater har länge sagt att ”ingen chef kommer någonsin att bli ifrågasatt för att ha flyttat en fabrik till ett lågkostnadsland”. Det finns uppenbarligen många frestelser i att packa ihop och flytta. Frågan är, hur vet man om det är rätt? Omkring 2010 kunde vi se en vindkantring. Antalet fabriker som flyttade hem, tillbaks till sitt ursprungsland, översteg det antal som flyttade ut (BCG report april 2012). Hela frågan om offshoring och reshoring är en intressant och komplex fråga. Inledningsvis kan vi konstatera att lönekostnaderna i Asien börjar nå samma nivåer som Europa och USA. Men närheten till…

Läs mer

Ledningens värsta huvudvärk

När VD:ar i 400 stora globala företag tillfrågas om deras första prioritet och största utmaning så svarar man strategiimplementation. Att förverkliga strategin toppar listan på 80 viktiga frågor som också innehåller andra extremt viktiga frågor som exempelvis innovation, geopolitisk instabilitet och lönsam tillväxt. En vetenskaplig studie publicerad i Harvard Business Review visar att de flesta ledningar är missnöjda med takten och kraften i sitt eget företags strategiförverkligande. Studien bekräftade det vi inom Integ Partner vetat länge – de flesta företag har stort behov av en strategimotor!   Den omfattande studien (250 företag och 8 000 chefer) säger i korthet att…

Läs mer

Ansvar utan verklig makt är en motsägelse

I många företag får folk någon form av ”låtsasansvar” utan verklig makt. Någonting händer med oss människor när vi får verkligt ansvar som gör att vi själva kan ta beslut som ingen annan formellt kan ändra.  Ansvar väcker vår personliga historia. Vi har alla levt genom en barndom där besluten och ansvaret legat hos våra föräldrar. Att leva så många år med föräldrar som tar beslut och som är slutgiltigt ansvariga för ditt liv lämnar naturligtvis spår. Erfarenheter formar roller och med dom kommer också regler. Erfarenheter formar sättet att se på livet och därmed vad vi gör. Psykologin har…

Läs mer

7 av 10 börs-vd:ar tror på mirakel

Kanske låter det absurt? Chefer är förstås rationella varelser, hårt arbetande personer, som drivs av mål och höga ambitioner. Chefer gör planer och levererar, inte sant? Inte kan väl dessa chefer tro på mirakel? Vi tänkte hävda motsatsen. Många chefer tror på mirakel genom att de blundar för det uppenbara och hoppas på det bästa… Tänk dig följande scenario. Du sitter i ledningen för ett företag, ni har just färdigställt årets affärsplan. Det har varit mycket arbete under en längre tid, men ni är nöjda med resultatet. Det är dags att presentera affärsplanen för resten av företaget. VD och kanske…

Läs mer

Den pågående digitaliseringen ger dig verktygen att lösa styrningens eviga paradox

Atlas Copco är över tid ett av våra mest framgångsrika företag, de har under lång tid förespråkat en starkt decentraliserad organisation, varje affärsenhet har ett långtgående ansvar och stora möjligheter att driva den egna affären efter eget huvud. De senaste åren har vi sett två av Sveriges största företag, Sandvik och Volvo, överge en mer centraliserad styrning till förmån för starkt decentraliserat affärsansvar. Betyder det här att frågan är avgjord en gång för alla. Nu vet vi vad som är facit?! Nej, knappast. Det här är en av dessa eviga konflikter som många företagsledningar brottas med. Genom att centralisera makt…

Läs mer